členský príspevok

 • tréningy / 2x90 min

  • ročná platba 1 x 200€ / termín splatnosti do 10.9.2021
  • polročná platba 2 x 125€ / termín splatnosti do 10.9.2021 a 1.2.2022
  • mesačná platba 30€ / termín splatnosti do 10.9.2021 a 1. deň v mesiaci
  • skupiny – Killaz, Force, Royal, Diamond, Squad
  • súrodenecká zľava: 1 x 180€ /ročná/, 2 x 115€ /polročná/

 • tréningy / 2x60 min

  • ročná platba 1 x 170€ / termín splatnosti do 10.9.2021
  • polročná platba 2 x 105€ / termín splatnosti do 10.9.2021 a 1.2.2022
  • mesačná platba 25€ / termín splatnosti do 10.9.2021 a 1. deň v mesiaci
  • skupiny – Špunti, Kinder, Boyz, Mamas, Jazero
  • súrodenecká zľava: 1 x 150€ /ročná/, 2 x 95€ /polročná/

platba

Iba prevodom na účet:

 

D.S.STUDIO

Číslo účtu: SK37 0200 0000 0019 1652 9355

do poznámky uveďte – meno a priezvisko dieťaťa, názov skupiny , ktorú navštevuje /napr špunti, jazero, royal,atď/ a obdobie, za ktoré platíte

 

Pozrite si platobné podmienky.

dokumenty na stiahnutie

Prihláška 2021/2022

stiahni

Čestné prehlásenie (COVID-19)

stiahni

Podmienky a pravidlá

stiahni